Vitosa - Chi nhánh Đà Nẵng

  • Số 33 Phạm Hùng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
  • Email: vitosadanang@vitosa.com.vn
  • MST: 0310342204-001
  • Tel: 0236 36 99 256