Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Vũng Rô ( Phú Yên)

Bởi Admin (24/08/2016)

Tên dự án: Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Vũng Rô

Địa chỉ: Cảng Vũng Rô, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên

Chủ đầu tư: Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Vũng Rô

Hạng mục: Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời - Hệ tập trung.

Công suất: 600 L/ ngày

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Năng Lượng Vi To Sa 

Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH MTV XNK Vitosa

Xem thêm: MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI