Khách sạn Ánh Sao Xanh

Bởi Admin (24/08/2016)

Tên dự án: Khách sạn Ánh Sao Xanh

Địa chỉ: 202/18 đường Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: DNTN Khách Sạn Ánh Sao Xanh

Hạng mục: Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời - Hệ tập trung.

Công suất: 2.000 L/ ngày

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV XNK Vitosa

Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH MTV XNK Vitosa

Đóng góp ý kiến