Máy nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Bởi Vitosa (09/09/2017)

 + Máy nước nóng năng lượng mặt trời là loại thiết bị sử dụng năng lượng từ thiên nhiên để chuyển hóa thành nước nóng thông qua ống thủy tinh chân không hoặc tấm phẳng thu nhiệt.

 + Hoàn toàn sử dụng năng lượng thiên nhiên là: Nguồn nắng từ mặt trời.

Xem thêm: MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đóng góp ý kiến