Năng lượng xanh là gì?

Bởi Vitosa (09/09/2017)

Năng lượng mặt trời là năng lượng được tạo ra từ quá trình phản ứng nhiệt hạt nhân trên mặt trời làm ấm bầu khí quyển, vỏ trái đất và nước. Vì vậy, năng lượng mặt trời là nguồn sống của sự sống trên trái đất hay nói cách khác nó là nguồn năng lượng xanh đảm bảo sinh tồn vĩnh cửu của hệ sinh học.

Xem thêm: MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đóng góp ý kiến