Nhà máy Dệt Global Dyeing - Korea

Bởi Admin (15/06/2016)

Tên dự án: Nhà máy Dệt Global Dyeing - Korea

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nhà máy Dệt Global Dyeing - Korea

Quy mô: 25 phòng

Hạng mục: Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời - hệ tập trung

Công Suất: 1.500 lít/ ngày

Đơn vị thi công: Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Vitosa

Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Vitosa

Đóng góp ý kiến