Nhiệt độ nước nóng giữ được bao lâu trong bồn chứa của máy nước nóng năng lượng mặt trời?

Bởi Admin (21/09/2016)

Nhiệt độ nước nóng giữ được bao lâu trong bồn chứa?

Trả lời: Hệ số hao tổn nhiệt của lớp cách nhiệt được hiểu đơn giản là: Sau mỗi đêm, nhiệt độ giảm tối đa không quá 5oC là đạt tiêu chuẩn ( sản phẩm VITOSA giảm khoảng 3oC sau 01 đêm)

Xem thêm: MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đóng góp ý kiến