Quy định về các trường hợp không được bảo hành

Bởi Admin (21/09/2016)

Các quy định về các trường hợp không được bảo hành của sản phẩm máy NLMT Vitosa:

Sản phẩm đã quá thời hạn bảo hành hoặc mất phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành bị sửa chữa, tẩy xóa, thay đổi thông tin, chuyển nhượng hoặc không trùng khớp với các chũng loại sản phẩm cần được bảo hành.

Sử dụng không đúng hướng dẫn sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Tự ý dịch chuyển, thay đổi vị trí, sản phẩm bị che khuất ánh nắng mặt trời hoặc bị các yếu tố thời tiết, thiên tai làm ảnh hưởng đến nguyên lý hoạt động của sản phẩm ( đối với sản phẩm máy năng lượng mặt trời).

Bị ngoại lực tác động hoặc bị các yếu tố khách quan và chủ quan khác.

Nguồn nước sử dụng thông qua sản phẩm bị nhiễm phèn, nhiễm mặn hoặc nhiễm các hóa chất ăn mòn khác. Nguồn nước không đạt đủ tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt theo quy định của Bộ Y Tế và cơ quan khác hiện hành.

Tất cả các lỗi hư hỏng khác mà không phải do sản xuất hoặc do bên bán.