Tại sao khi xả nước nóng ở vòi sen ( vòi sử dụng) lại chưa có nước ngay?

Bởi Admin (17/06/2016)

Tại sao khi xả nước nóng ở vòi sen ( vòi sử dụng) lại chưa có nước nóng ngay?

Trả lời: Trong quá trình chưa sử dụng, lượng nước nóng trong đường ống dẫn bị nguội đi. Do đó cần phải xả hết lượng nước nguội này đi thì mới có nước nóng đến ( Thường hộ gia đình sử dụng sẽ mất khoảng 30 giây xả nước và chờ đợi).

Đóng góp ý kiến